پذیرش نمایندگی

گروه صنعتی بتاسرآمد از سراسر کشور نماینده فعال فروش می پذیرد .

لطفا آمادگی خود را از طریق تماس با تلفن های زیر اعلام نمائید .
02144907069 – 02144900318
داخلی 162 – 163 – 164